همکاران شما در محیط کار

امروز باید بدانید با همکارانتان چگونه باید روابط مودبانه داشته باشید، به این دلیل که در بیشتر ساعات روز را درکنار آن ها کار می کنید و نیاز می باشد در این مدت حضور با آرامش و درک مشکلات آنها برخورد درست داشته باشید.

همیشه سعی کنید جواب سلامشان را پاسخ دهید و با روی باز با آن ها احوال پرسی داشته باشید.

در دنیای تجارت انسانها براساس مقام و رتبه طبقه بندی می شوند و این روش باید در هر شرایطی مورد توجه قرار گیرد.

باید اشاره کنم در ملاقاتهای که در محل کار با سایر همکارانتان در دفتر کار دارید، به این نکته توجه داشته باشید که شما نقش مهمان رادارید، اگر چه این حضور شما در راستای اهداف شرکت باشد. وقتی به دفتر کسی وارد می شوید خیلی سریع به سمت صندلی نروید.منتظر باشید میزبان از شما بخواهد تا بنشینید.

دراین مقاله چند راهنمایی در باره ملاقات های اداری برای شما عزیزان نوشته ام .

  • در قرار ملاقاتها دیر نکنید و اگر دیر رسیدیدعذرخواهی کنید و علت تاخیران را توضیح دهید .

  •  اگر میزبان شما نشسته است شما نیز سر پا نایستید.

  • به وسایلی که بر روی میز است دست نزنید و با چیزی بازی نکنید.

  • کاغذ و نوشته هایتان را روی میز و زمین پخش نکنید. سعی کنید آنها را در یک جا متمرکز کنید تا بتوانید در صورت نیاز دسترسی لازم را داشته باشید.

  • سعی کنید در چهار چوب کاریتان صحبت کنید و وارد حاشیه نشوید.

  • در پایان بابت وقتی که برای شما در نظر گرفته شده، تشکر کنید ودفتر کار را ترک کنید.

نویسنده مقاله : جلیل رسولی

 

  لینک مقاله 

 

 

 

افراد با اتیکت در همه جا دارای اعتبار و شخصیت مثال زدنی هستند. جلیل رسولی رد کردن